Үйлчилгээний нөхцөл


Үйлчилгээний нөхцөл

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Үйлчилгээний нөхцлийн үндсэн зорилго нь MBIRJ.MN сайтын эзэмшигч Асгатын гол ХХК (цаашид “Компани” гэх)  болон тухайн сайтын хэрэглэгч (цаашид “Хэрэглэгч” гэх) хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч сайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

1.3. Энэхүү нөхцөлд өөрөөр заагаагүй бол дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

 • Компани – Асгатын гол ХХК;
 • Сайт – MBIRJ.MN интернет сайт болон гар утасны аппликейшн;
 • Хэрэглэгч – энэхүү нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөн Компанийн үйлчилгээг авч буй хувь хүн болон хуулийн этгээд;
 • Сайтын үйлчилгээ – MBIRJ.MN сайтын туслалцаатай Компанийн үзүүлж буй төлбөргүй болон төлбөртэй үйлчилгээ.
 • Нэвтрэх код – Хэрэглэгчийн сайтад нэвтрэх нэр, нууц үг (Сайтад нэр нууц үгээс гадна Facebook  болон google-ийн хэрэглэгчээр нэвтрэх боломжтой ба тэдгээрийг нэвтрэх кодод хамруулж ойлгоно). 

1.4. Хэрэглэгч Сайтын үйлчилгээг ашиглаж эхлэснээр хэрэглэгч үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ. Хэрэв Хэрэглэгч үйлчилгээний нөхцөлийн аль нэг заалтыг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд  сайтын үйлчилгээг авах эрхгүйд тооцох ба сайтыг орхих, сайтын гар утсанд зориулсан программыг устгахыг зөвлөж байна. 

1.5. Хэрэглэгчдийн дунд явагдаж буй бүх хэлэлцээр Компанийн оролцоогүйгээр явагддаг ба Компани нь зар байршуулах худалдааны платформоор л хангадаг болно.

 

2. ЗАР НИЙТЛЭХ ЖУРАМ

2.1. Хэрэглэгч нь сайтын заасан хуудсыг бөглөснөөр өөрийн санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайтад зарлан нийтлэх бүрэн эрхтэй.

2.2. Хэрэглэгч сайтын гишүүнээр саадгүй бүртгүүлэх бүрэн эрхтэй бөгөөд сайтад нэвтрэх код ашиглан нэвтэрч, үйлчилгээг авах эрхтэй.

2.3. Сайтын үйлчилгээг авснаар энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан дүрэм журмыг заавал мөрдөх шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

2.4. Хэрэглэгч сайт уруу нэвтрэх кодтой холбоотой бүх асуудлыг өөрөө хариуцна. 

2.5. Хэрэглэгч сайт нэвтрэх кодоо нууцалж, гуравдагч этгээдэд өгөхгүй байх үүрэгтэй.

2.6. Бараа, үйлчилгээг санал болгон зар нийтэлж буй Хэрэглэгч нь өөрийн бараа бүтээгдэхүүнийхээ мэдээллийг сайтын журмын дагуу нийтлэх эрхтэй. Зар нийтэлснээр зарын эзэн нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэлсэн барааг зарах, үйлчилгээг үзүүлэх эрхтэй гэж ойлгоно.

2.7. Зарын эзэн нь борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдал, хууль дүрмийн нийцлийн асуудлыг бүрэн хариуцна.

2.8. Худалдан авагч, худалдагч талаас барааны баталгаат хугацаа, чанар, стандарт,  аюулгүй байдал, санал болгосон үйлчилгээнийх нь тусгай зөвшөөрлийг нэхэмжилсэн тохиолдолд зарын эзэн буюу худалдагч батлан дааж, тэдний хүсэлтийг биелүүлэх үүрэгтэй.

2.9. Зарын эзэн нь өөрийн зарлаж буй бараа бүтээгдэхүүнийхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэддэг байх шаардлагатай бөгөөд буруу мэдээлэл оруулахгүй байх, хэрэв санамсаргүй байдлаар оруулсан тохиолдолд тэдгээрийг засаж, залруулах үүрэгтэй.

2.10. Үйлчилгээ төрлийн зарын хувьд үйлчилгээний нөхцөл нь “Тайлбар” хэсэгт, үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл нь “Үйлчилгээний нөхцөл” хэсэгт бичигдэнэ. Үйлчилгээнийхээ үнэ, тарифыг зарын эзэн тогтоох ба МУ-ын холбогдох хууль дүрэмд нийцсэн байна.

2.11. Зарын эзэн нь өөрийн бараа, үйлчилгээг сурталчлах эрхтэй ба энэ өрсөлдөгч хэрэглэгчийн бараа, үйлчилгээнд  саад болохгүй байна.

2.12. Компани нь нийтлэгдсэн зарын хугацааг сунгах, алдаатай зарыг өөрчлөх эрхтэй.  

2.13. Компани нь сайтын журам болон МУ-ын хууль дүрмийг зөрчиж, алдаатай зарыг устгах эрхтэй.

2.14. Зар оруулахад дараах зүйлсийг хориглоно:

 • Зарын утга санаа давхцах;
 • Зарын гарчиг, утга агуулга нь зарын төрөл тохирохгүй байх;
 • Зарын гарчиг, оруулсан зураг, зарын тайлбар нь хоорондоо утга санааны зөрчилтэй байх;
 • Нэг зар дээр хэд хэдэн бараа бүтээгдэхүүн зэрэг оруулах;
 • МУ-ын хуулиар хориглосон хориотой бараа бүтээгдэхүүн зарлах;
 • Нийтэлж буй зарын утга, байршил нь тухайн зарлагчийн сайтад бүртгүүлсэн хот, суурин газрын байршлаас зөрөх.

2.15.    Дараахи зүйлсийг сурталчилан нийтлэхийг хориглоно:

 • Архи согтууруулах ундаа
 • Тамхи, тамхины төрөл
 • Мансууруулах бодис
 • Эротик, секс, садар самуунтай холбогдох хэрэгсэл, үйлчилгээ
 • Хулгайн болон хууль бус бараа, үйлчилгээ
 • Хүний эрүүл мэнд, аюулгүйн байдалд хор хөнөөлтэй, аюултай бараа
 • Рентгений аппарат, түүний сэлбэг, дагалдах хэрэгсэл болон бусад цацраг идэвхт бодис хэрэглэдэг аппарат
 • Байж боломгүй бараа бүтээгдэхүүн
 • Улсын шагнал, тэмдэг, хувь хүний бичиг баримт болон эдгээрийн албан бланк
 • Галын аюултай хэрэгсэл, хүнд хор хөнөөлтэй хүйтэн байлдааны зэвсэг
 • Эмчилгээний чанартай бараа бүтээгдэхүүн: бүх төрлийн эм, эмчилгээний өвс, биологийн идэвхт нэмэлт бүтээгдэхүүн, спорт тэжээл, уураг, витамин, тураах бүтээгдэхүүн, ногоон кофе, цай, амьтны болон ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн, хоолны нэмэлтүүд
 • Далдын болон ер бусын үйлчилгээ: зурхайн үйлчилгээ, алгын хээ унших, эдгээгч, Аура зураг оношилгоо, бөө, мэргэ төөрөг, уламжлалт бус эмчилгээ
 • Гуравдагч этгээдийн оюуны өмч
 • Амьтны тухай хуульд заасны дагуу зэрлэг ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд
 • Дархан цаазтай болон хориотой ан амьтдын яс, арьс, эрхтэн, хэрэглэл гэх мэт: үлэг гүрвэлийн яс, зааны соёо, мөн түүнчлэн үнэт чулуу, музейн үзвэр, бүтээлүүд
 • Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцоос гаргасан хориотой амьтан, ургамлыг худалдаалахыг тус тус хориглоно.
 • Зар сурталчилгааны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу хориотой зүйлс

2.15. Зар нийтлэх дүрэм

2.15.1. Зарын төрөл хэсэгт тухайн зарын төрлийг зөв сонгоно.

2.15.2. Зарлагчийн хувийн мэдээлэл. 

Нэр бичих талбарт ямар нэгэн сайт, холбоо барих утасны дугаар, хаяг бичихгүй байх

Зарлагч нь нэрээ үнэн зөв, албан ёсны бүтэн нэрээ бичнэ

2.15.3. Зарын товч утга

Зарын гарчигт зөвхөн зарлаж буй бараа, үйлчилгээ, ажлын байрны нэрийг  бичнэ. Бусад мэдээллийг зарын тайлбар хэсэгт бичнэ. Гарчиг нь зарын тайлбартайгаа нийцэх ёстой.

Үндэслэлгүй том үсэг, таслал цэг тэмдэг ашиглахыг хориглоно.

Зарын гарчиг хэсэгт ямар нэгэн сайт, холбоо барих утасны дугаар, хаяг оруулахыг хориглоно.

Олон нийтийн анхаарал татсан үгийг ашиглахгүй байх. Жишээ нь: Яаралтай, Анхаараарай, Урамшуулалтай, Хямдралтай г.м.

2.15.4. Зарын тайлбар

Зарын тайлбарт харагдах байдалд тохиромжгүй цэг тэмдэг, том үсэг ашиглахгүй байх

Зарлаж буй бараа, үйлчилгээ, ажлын байр буюу оруулсан зургийн тухай тайлбарлан бичнэ.

Зарын тайлбар нь зөвхөн бараа, үйлчилгээний тухай тодорхой мэдээллийг оруулах ба өөр бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сурталчилж тайлбарлахгүй болно. Зарын тайлбарт бараа бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үйлчилгээний нөхцөлийг бичиж оруулахыг зөвшөөрнө.

Зарын тайлбарт зарлаж буй бараанаас гадна өөр бусад үнийн санал, барааны саналыг дурдахыг хориглоно.

Зарын тайлбарт ямар нэгэн сайт, холбоо барих утасны дугаар, хаяг оруулахыг хориглоно.

2.15.5. Зарын фото зураг

Зураг нь зарын утга агуулгатай нийцсэн байх ёстой.

Фото зураг нь ямар нэгэн тамгатай тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

Фото зурагт албан байгууллагын нэрийг тамга болгон оруулахыг зөвшөөрнө. Тамга нь зургын доод эсвэл дунд хэсэгт байрлана. Байгууллагын нэр тунгалаг байх ба жижиг үсэг ашигласан байна.

Зурагт бусдын анхаарал татсан текст оруулж засахгүй байх. Жишээ нь: Яаралтай, Анхаараарай, Хямдарсан гэх мэт. Мөн түүнчлэн зурагт засвар оруулж элдэв хэв маягийн фон, өнгийн хувиргалт, хүрээ хийсэн тохиолдолд зарын зургийг хүчингүйд тооцно.

Үл хөдлөхийн зард тухайн үл хөдлөхийн дотор зураг заавал орно. Дотор зураггүй бол орохгүй болохыг анхаарна уу.

Зурагт холбоо барих хаяг оруулахгүй байхыг хатуу анхаарна уу.      

2.15.6.     Үнэ

Зөвхөн санал болгож буй бараа, үйлчилгээний үнийг бичнэ.

Хэрэв үнийн дүн, урьд нь байснаасаа хямдарч буурсан тохиолдолд хямдруулсан шалтгаан буюу бараа муудаж хуучирсан гэх мэт бусад тайлбарыг зарын тайлбар хэсэгт бичиж оруулна.

Барааны үнийг зарын гарчигт оруулахгүй байх. Үнийн дүнг заасан талбарт бичнэ.    

2.16. Компанийн эрх, үүрэг:

2.16.1. Хэрэглэгч буюу зар нийтлэгчийн өөрийнх нь бичиж найруулсан зарын утга агуулгад өөрчлөлт оруулахгүй байх.

2.16.2. Хэрэв зарын утга агуулга нь сайт дахь өөр нэг категорид илүү тохиромжтой байгаа тохиолдолд зарын байршлыг өөрчлөн, тохиромжит категорид нийтлэх эрхтэй.

2.16.3. Хэрэв нийтлэгдсэн зар нь тухайн оруулсан категорид тохироогүй, сайтын дотоод дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд устгах эрхтэй. Мөн түүнчлэн нэг Хэрэглэгчээс нийтлэгдэх зарын тоог хязгаарлах эрхтэй.

2.16.4. Зарлаж буй барааны мэдээлэл хуурамч, байж боломгүй тохиолдолд зарыг хүчингүйд тооцно. Тэр тусмаа тухайн барааны үнэ нь хэт худал үнэлэгдсэн байвал зар устгагдана. Бараа, үйлчилгээний санал болгож буй үнээ үнэн зөв, бодитойгоор үнэлнэ.

2.16.5. Зарын гарчиг нь зарын тайлбартай уялдаа холбоотой, утга нэгтэй байх ёстой ба гарчигт зарлагчийн холбоо барих утасны дугаар, хаяг бичигдэхгүй байх ёстой.

2.16.6. Зарын зураг нь зарын гарчиг, зарын тайлбартай шууд холбоотой зураг байх ёстой. Зурагт зөвхөн санал болгож буй объектын дүрс байна. Интернет сайтаас хуулсан, чанарын шаардлага хангаагүй зургийг сайт нийтлэхгүй болно.

2.16.7. Хэрэглэгч хоорондын харилцаа холбоог илүү хөнгөвчлөхийн тулд сайт нь Хэрэглэгчийн холбоо барих хаяг, утасны дугаарын мэдээллийг бусад Хэрэглэгчдэд хязгаарлаж болно. Бусдын мэдээллийг ашиглах эрхийг энэхүү үйлчилгээний нөхцөлөөр зохицуулна.

2.16.8. Хэрэглэгчийн бичсэн зарын утга агуулга, сайтын холбоос, зарын тайлбарт сайт хариуцлага үүрэхгүй болно.

2.16.9. Хориотой бус, улсын хууль цаазад харшлаагүй, сайтын хориотой барааны жагсаалд ороогүй бүх бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажлын байрын зарыг нийтэлж болно.

2.16.10. Зарыг дараахи шалтгаануудаар устгах эрхтэй. Үүнд: 

Компани нь эрх бүхий байгууллага болон холбогдох засгийн газрын байгууллагын шаардлагын дагуу зарыг устгах эрхтэй.

Компани нь өөрийн үзсэнээр зарыг нийтийн ёс суртахуунгүй гэж үзвэл устгах эрхтэй.

Тухайн Хэрэглэгчид нийтлэгдсэн бараа, үйлчилгээтэй нь ижил төстэй зар байх

Зарын оруулсан мэдээлэл нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөл, зар нийтлэх журам болон холбогдох хууль тогтоомж зөрчих

Зард агуулагдах мэдээлэл нь бодит бус байх

Зарын гарчиг нь зарын мэдээлэл тайлбартай холбогдолгүй байх

Зарын гарчигт олон тооны цэг таслал, анхааруулгын тэмдэг, том үсэгтнүүд ашиглан оруулсан байх

Зарын гарчиг болон тайлбарын зурагт интернет хаяг буюу бусад сайтын холбоос бичигдсэн байх

Зураг нь зарын утга агуулгатай нийцээгүй, шууд хамааралгүй байх

Зураг нь интернет сайтаас хуулсан, абстракт, үл ойлгогдох

Зурагт ямар нэгэн хаяг оруулсан байх (бусад сайтын холбоос, е-мэйл, утасны дугаар, Skype, Facebook хаяг, г.м.)

Зургийн чанар буюу пиксел муу, сурталчилж буй бараа зураг дээрх бусад бараанаас ялгарч харагдахгүй байх

Тухайн зарын категорид үл таарах

Хэрэглэгчдийн зүгээс болон бусад байгууллагаас оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн гэсэн гомдол ирэх, мөн холбогдох засгийн газрын байгууллагын шаардлагын дагуу

Бусад Хэрэглэгчдийн сурталчлах эрх зөрчигдсөн талаарх үндэслэлтэй гомдол ирэх.