Аюулгүй байдал


MBIRJ.MN сайтын аюулгүй байдлын зөвлөмж

Цахим орчинд хуурамч зараар луйвардах, мэхлэх оролдлого гардаг тул  сэргийлэх үүднээс дараах дүрмүүдийг дагахыг зөвлөж байна. 

Үүнд:

  1. MBIRJ.MN сайт зөв эсэхийг нягтлана уу.
  2. Хэт хямд үнийг санал болгох замаар хүмүүсийн сонирхлыг татаж, хууран мэхлэж явдал гардаг тул анхаарал болгоомжтой хандана уу.  
  3. Худалдан авах гэж буй бараа нь өөр орон нутагт байгаа бол тухайн орон нутагт байгаа танил болон бусад найдвартай хүнээр дамжуулан авах.
  4. Урьдчилгаа шаардаж буй худалдан авалтад анхаарал болгоомжтой хандана уу. Өөр урьдчилгаа шаардаагүй ижил төрлийн худалдан авалт байгаа бол түүнийг сонгохыг зөвлөж байна.
  5. Өөрийн паспортын дугаар, банкны карт гэх мэт хувийн мэдээллийг бусдад бүү дамжуул. Таныг ятгахыг оролдож байгаа бол энэ нь хуурамч хэрэглэгчтэй харьцаж байгаагийн анхны шинж юм.
  6. Бараа худалдаж буй хүнтэй аюулгүй газар биечлэн уулзана уу. Энэ арга нь залилан мэхлэх эрсдэлийг бууруулдаг бөгөөд та барааны чанарыг өөрийн биеэр шалгах боломжтой.
  7. Мөнгөн тэмдэгтүүдийг гэрэлтүүлэг сайтай газар шалгаж авна уу. Хуурамч мөнгөн тэмдэгт авахаас болгоомжилно уу.