Жилийн 4 улирал ажилладаг Уурхайд 14 /14 ростороор ажиллах дамп жолооч ажилд авна. Утас: 99034087

2022-06-10 12:55   Ажил   Алтай   163 Үзсэн

Байршил: Алтай

Цалин:


Жилийн 4 улирал ажилладаг Уурхайд 14 /14 ростороор ажиллах дамп жолооч ажилд
авна. Утас: 99034087

Нэмэлт мэдээлэл

Эхлэх хугацаа
2022/06/10
Компани, байгууллага
байгуулга
Ажлын төрөл
Үндсэн ажилтан